MH obezbeđuju precizne boje za potrebu kupca za posebnim potrebama u boji. Proces počinje sa stručnim kolor timovima i najsavremenijom opremom za merenje boje. Zahtjevi u boji potrošača se dostavljaju Mh u fizičkim uzorcima ili se elektronski prenose za podudaranje. Proizvodnja sirovine je precizno usklađena sa uzorkovom bojom sa sistemom Mh Color Measurement.

Napredna infracrvena presa

Napredna infracrvena presa

Bez automatskog mernog sistema za cijepanje boje

Bez automatskog mernog sistema za cijepanje boje

Poluautomatski sistem za doziranje praha

Poluautomatski sistem za doziranje praha

Sistem za automatsko ispuštanje tečnosti i transport

Sistem za automatsko ispuštanje tečnosti i transport