MH ima za cilj da svojim klijentima nudi boje vrhunskih boja. Crtež sa biblioteke boja koja se sastoji od više od 10,000 nijansi, Mh karta boje nudi 400 izbor boja, također Mh nudi brz odgovor za reprodukciju boje navoja boje u boji, uvijek u skladu s potrebama šiva.

Merenje boje

Da bi pomogli u kvantifikaciji razlika boja, eksperti su razvili sistem mjerenja boje. Navodeći svaku boju lokaciju po boju prostora, u mogućnosti smo da koristimo stvarni broj da izmerimo razliku između boja. Dostupan je niz dostupnih boja.

Prednosti mjerenja boje

Pored toga što pretvara boju objekta u stvarni broj kvantificirane razlike u mjerenju boje, također pomaže u održavanju konzistencije boja, olakšavanju usklađivanja boja i komunikaciji u boji. Globalno snabdevanje na tržištu šivaćih proizvoda mora biti u stanju da vrši trenutnu komunikaciju sa formulama boja i standardima širom svijeta. Merenjem boje, takvi podaci mogu biti blagovremeno dostavljeni na mesta potreba.

boja